Nová Zelená úsporám

 

- Komplexní zpracování projektové dokumentace k programu Nová zelená úsporám

            - Přijímáme objednávky pro zpracování projektové dokumentace 

            - Odborný posudek zajištujeme ve spolupráci s našimi partnery 

 

- Spolupracujeme se stavebními společnostmi, které jsou odborně způsobilé a proškolené provádět realizaci a jsou registrovanými dodavateli v programu Nová zelená úsporám

 

- V letech 2009-2011 v původním dotačním titulu Zelená úsporám jsme zpracovali celkem 233 projektů na zateplení rodinných a bytových domů, včetně odborných posudků, všichni naši klienti, kteří provedli realizaci opatření dle projektové dokumentace dostali vyplacenou dotaci v plné výši, včetně dotace na projektovou dokumentaci a odborný posudek. Celkem jsme realizovali 233 projektů o celkovém objemu dotace 56 296 345 Kč.