Zaměřování staveb

  • zaměřování stávajících staveb
  • pasportizace objektů
  • zpracování stavebně technických průzkumů