Inženýrská činnost

  • předprojektová inženýrská činnost
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
  • zajištění vyjádření správců sítí
  • zajištění geodetických služeb
  • zastupování klienta v rámci stavebního a územního řízení
  • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí