Stavební fyzika

  • zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
  • vypracování energetického štítku obálky budovy
  • tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
  • zpracování tepelných ztrát objektu
  • zpracování výpočtu měrné tepelné ztráty a potřeby tepla na vytápění budov
  • výpočet tepelné stability místnosti v zimním a letním období
  • hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období
  • hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou