Projektová činnost

  • vypracování architektonických studií
  • vypracování investičních záměrů
  • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
  • vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby
  • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
  • vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
  • individuální projekty
  • typové projekty
  • úpravy typových projektů