BOZP

  • v oblasti BOZP jsme schopni zajistit následující činnosti:
  • technickou zpávu koordinátora BOZP na staveništi
  • koordinátora BOZP na staveništi
  • cena služby BOZP individálně
  • BOZP jsme schopni zajistit ve Zlínském kraji